کاریکاتور

گاج منتشر کرد

صدا و سیما منتشر کرد

کاریکاتوری که به واقعیت پیوست....

 

 

 

نظر هم ندادی.... ندادی!!!