دیدگاه فقهاى شیعه در ولایت مطلقه را بیان نمایید
نویسنده : هاشم مشکانی - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٦
 

پاسخ :

 

1.ولایت مطلقه، اصلى پذیرفته شده نزد فقهاى شیعه:

ولایت مطلقه به مفهومى که گذشت، پذیرفته فقهاى نام آور شیعه است، به گونه اى که بسیارى از فقها، در این باره، ادعاى اجماع کرده اند.

توضیح این که: فقهاى شیعه در مواضع متعددى از کتابهاى فقهى خود ولایت مطلقه فقیه را به صراحت پذیرفته، و بسیارى از امور شرعى، حقوقى و سیاسى مربوط به شیعه را از اختیارات ولى فقیه دانسته اند، به طورى که پذیرش مسئله ولایت مطلقه نزد آنان مفروغ عنه و مفروض مى باشد.

براى نمونه، حاج آقا رضا همدانى ـ از فقهاى برجسته شیعه ـ، در این باره مى گوید: