سوال و جواب درباره ولایت فقیه از آیت الله هادوی

در باره واژه مطلقه

 

هادوی: این هم از مواردی است که با تغییر سیاسی مفاهیم علمی و فقهی، برخی قصد فریب افکار عمومی را دارند. واژه «مطلقه» در فقه معنای کاملا متفاوتی با این واژه در فلسفه سیاسی دارد و باید تأکید کنم که حکومت مطلقه به معنای فلسفه سیاسی اصلا در اسلام مطرح نیست.

هرچند که همانند دوره شاه که در کتب درسی، حکومت خلفا از جمله علی(ع) را در کنار حکومتهای مطلقه و دیکتاتوری مطرح میکردند، امروز برخی ولایت فقیه را حکومتی مطلقه معرفی میکنند، در حالی که ولایت فقیه حکومتی مشروط و محدود است و به هیچ وجه مطلقه به معنای علوم سیاسی نیست، اما آنچه که فقها از جمله حضرت امام(ره) تعبیر به ولایت مطلقه فقیه کردند، درواقع همان ولایت عامه فقیه است و مطلق و عام دو واژه اصولی است و معنای نزدیک به هم دارند و فقهایی که به این نوع ولایت قایل نیستند هم در واقع بخش بسیار کوچکی از اختیارات ولایت مطلقه را قبول ندارد و هر دو این نظرات در طبقه حکومتهای مشروطه و مقیده طبقه بندی میشود.

/ 0 نظر / 103 بازدید