از خواندن این متن پشیمان نمی شوید !!! خوب بخوانید ببینید میشوید یا نه ؟

چرا به هیچ؟
-
آخر نبودش بهتر از بودش است. مدام گناه می کند و بعد هم با عذاب وجدان کوفتمان می کند. من می گویم یا رومی روم یا زنگی زنگ. یا سراغ گناه نرو یا درست و حسابی برو.
راست می گفت و من فقط می لرزیدم از اینکه به نفسم فروخته شوم. آخر نفسم که نمی فهمید... یعنی مهدی مرا حتی به هیچ می فروخت؟
-
هیچ، یک؛ هیچ، دو
-
صد دینار
فرشته بود: به صد دینار می خرم.
-
چرا صد دینار؟
-
زیاد ریا می کند. به درد بندگی خالصانه نمی خورد اما به خاطر نگاه دیگران هم که شده خوبیهایی می کند.شاید بشود از او برای نشر برخی خوبیها استفاده کرد. پاداشش را هم همین دنیا با به به و چه چه دیگران میگیرد.
راست می گفت و من فقط می لرزیدم از اینکه به بندگی ناخالص این دنیا فروخته شوم. آخر فرشته که نمی فهمید...
-
صد دینار، یک؛ صد دینار، دو
-
هزار دینار!
شیطان بود.
-
چرا هزار دینار؟
-
خلاقیت دارد، جان می دهد برای منحرف کردن خلق. استعدادهای بالقوه ای دارد که با کمی کار کردن شکوفا می شود. بارها امتحان خود را پس داده است. وحشی است اما با کمی شلاق گناه رام می شود.
راست می گفت و من فقط می لرزیدم از اینکه بنده شیطان شوم. دیگر هیچ نمی فهمیدم. از آغوش مهدی به دام شیطان رفتن؟ یعنی او مرا به شیطان می فروخت؟
-
هزار دینار، یک؛ هزار دینار، دو؛ هزار دینار
-
بی نهایت
همه خیره ماندند. بی اختیار سر را چرخاندم تا ببینم کدام یک مرا به بی نهایت می خرد؟ اما گویا آن سه نیز مبهوت مانده بودند.
-
او را به بی نهایت به من بسپار.

هر سه پرسیدند: تو که هستی؟

- اِنَنی انا الله، لا اله الا انا
اننی ربها الودود*

فرشته گفت: چرا چنین سرمایه گذاری ای میکنی؟ او به درد بندگی تو نمی خورد.

-
انی اعلم ما لا تعلمون.

نفس گفت: او "من" است. ارزش او به چیست که چنین قیمتی بر او نهادی؟
و خدا به آرامی قلب مرا شکافت. نوری در گوشه آن لانه کرده بود که وقتی بیرون جهید همگان چشمشان را از شدت تابشش بی اختیار بستند.
و خدا گفت: این نور محبت مهدی است. درست است  او را قیمتی نیست، اما چون به قلبش نگریستم، محبت کسی را دیدم که قیمتش بی نهایت بود. او را به قیمت محبوبش خریدم.

شیطان گفت: محبتی که عبودیت نیاورد به چه دردی می خورد؟
و خدا گفت: تو چه می فهمی که محبت مهدی یعنی چی؟ همین محبت است که او را در هر رفتن به سمت گناه، باز میگرداند.همین محبت است که او را مجبور می کند سر به سجده بگذارد و بگوید: لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین. و من چقدر مشتاق اعتراف بنده ام هستم ظالم بودن بر نفسش. مشتاق اشک ریختن او. بازگشت او. حتی اگر هر ده سال یکبار باشد؛ حتی اگر آخر عمرش باشد.

قلبم می لرزید و از شوق در پوستم نمی گنجیدم. روحم را به خدا سپردند و من می اندیشیدم تنها خدا می فهمد محبت مرا به مهدی و دلتنگی مرا از دوری از مهدی.
چون چشم باز کردم، من بودم و... چشمان پر از لبخند مهدی.
و خدا گفت: این تو و این صاحب تو.
گفتم: من بد بنده ای بودم برای او. او خود مرا به مزایده گذاشت. مرا نمی خواهد.
خدا گفت: از خودش بپرس.
نگاهم را به مولایم دوختم. همچنان لبخند بر لبانش بود:
-
تو را به مزایده گذاشتم تا قدر و قیمت خود را بدانی و خریدار واقعی خود را بشناسی. ورنه ما قلب محب خویش را به مزایده نمی گذاریم که تعصبش را می کشیم. سالها خون دل نخوردیم تا تو را به راه بیاوریم و عاقبت به دست خود تو را به غیر خدا بفروشیم.
اشک بر گونه هایم جاری بود و هق هق گریه امانم را بریده بود. به پایش افتادم.
- مولا شما همه هستی من هستید اما... تضمینی نیست که مرا رفت و برگشتی نباشد...
باز لبخند زد و پدرانه فرمود: تو در آمدنت صادق باش، غم رفتنهایت با ما...
....
*: ودود نامی از اسامی خداوند به مفهوم دوست است. دوستی که در دوستی خود پایدار است، دوستی اش همیشگیست، هیچ گاه دوستش را از زیر بال و پر مهربانی اش خارج نخواهد کرد و محبت اش را به دوست خود ابراز می کند. 
....
/ 2 نظر / 39 بازدید
پرهام

مرسی قشنگ بود، فانی میل به روز شد[گل]

مجید

خوشتر زعیش و صحبت باغ ئبهار چیست؟ ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست؟ پیوند عمر بسته به مویی است هوشدار غم خوار خویش باش غم روزگار چیست؟[خداحافظ]